Підприємство виплачує нерезиденту роялті

Підприємство виплачує нерезиденту роялті за договором, укладеним в іноземній валюті.Як визначити дохід для сплати податку на доходи нерезидента?

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, утримують податок з таких доходів, ставкою 15% їх суми та за їх рахунок.
Такий податок сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Оскільки податок з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, сплачується до бюджету під час виплати таких доходів на користь нерезидента, то сума доходів, з якої утримується та сплачується податок, визначається виходячи з офіційного курсу НБУ на дату виплати таких доходів.
Зазначена норма передбачена п.п. 141.4.2 ст. 141 Податкового кодексу.