Навчання працівників

Звільнено від оподаткування кошти, сплачені на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника, але не вище трьох мінімальних заробітних плат (у 2017 р. -9600 грн) за кожний повний або неповний місяць навчання ( пп.165.1.21 п. 165.1 ст 165 Податкового кодексу). Звільняється

Анульовано кредит

Переглянуто розмір основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого)кредитором за його  самостійним рішенням, яка не підлягає оподаткуванню (пп. «д» пп. 164.2.17  п164.2 ст. 164 та пп. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу. Основна сума

Іпотечний кредит

Надано право платнику податків на розстрочення сплати протягом 3х років суми податкового зобов»язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов»язаним із  процедурою його банкрутства, до закінчення строку

Страхові внески

Переглянуто граничний розмір пенсійних внесків, страхових платежів, внесків на пенсійні вклади, сплачених роботодавцем-резидентом (пп. «в»  164.2.16  п. 164.2  ст. 164 Податкового кодексу).

Прощення боргу

У разі якщо юридичною особою (кредитором) здійснено анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), але не повідомлено боржника про таке анулювання (прощення) у порядку, визначеному пп. д пп.  164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, то такий кредитор як податковий агент

Податок на доходи фізичних осіб

Якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати ( у розрахунку на місяць) встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році-689 грн), то вона не є об"єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У разі якщо вартість

Списання безнадійної заборгованості

Заборгованість покупця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, перед продавцем за неоплату отриманого обладнання, підпадає під визначення безнадійної, оскільки стягнення її стало неможливим у зв"язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха(форс-мажорних обставин) (за