Придбання товару у неприбуткової організації

Придбання товару у неприбуткової організації. Особливості обліку у платника податку на прибуток

У платника податку на прибуток, який враховує різниці, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання.
Таке збільшення не здійснюється:
- якщо вартість придбаних товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року,
- товари, у тому числі необоротні активі, роботи та послуг придбані у бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону.
Зазначена норма не стосується операцій, зазначених у п. 140.2, п.п. 140.5.6 ст. 140, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.
Отже, у разі якщо сума операцій з придбання у неприбуткових організацій товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року (у 2017 році - 80 тис грн.) , а також придбання відбулось у бюджетної установи або неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, податкова різниця для коригування фінансового результату до оподаткування не виникає.
Якщо сума операцій перевищує встановлену граничну межу (25 розмірів мінімальної заробітної плати), необхідно збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду на всю суму 30 % всієї вартості товарів без ПДВ, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних протягом звітного (податкового) року.
Зазначена норма передбачена п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України.