Питання подання платниками ПДВ податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди, протягом яких такими платниками податку господарська діяльність не проводилася

Якщо платником податку на додану вартість господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, але такий платник податку має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в податковій декларації з податку на додану вартість (далі –

Оподаткування доходів у формі заробітної плати

Згідно з п.п. 164.2.1 ст. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) включаються до загального місячного  (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Про порядок застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України листом від 04.03.2016 № 7892/7/99-99-19-03-02-17 у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо

Про оподаткування податком на прибуток підприємств доходів, отриманих неприбутковою організацією від діяльності, яка не пов’язана із статутною

Якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів), та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,

Щодо тимчасового ввезення громадянами-резидентами України автомобілів, які належать іноземним компаніям та мають іноземну реєстрацію

У зв’язку із неодноразовими зверненнями громадян щодо тимчасового ввезення громадянами-резидентами України автомобілів, які належать іноземним компаніям та мають іноземну реєстрацію інформуємо про наступне. Питання тимчасового ввезення таких транспортних засобів врегульовано положеннями

Подання реєстраційної заяви у разі добровільної реєстрації платником ПДВ

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява за формою 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Про податкове зобов’язання з ПДВ

Якщо перша подія відбулася до реєстрації платником ПДВ, а друга подія - після такої реєстрації, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховується.

Надання/отримання поворотної фінансової допомоги у грошовому вигляді не об’єктом оподаткування ПДВ

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу Кодексу.

У разі анулювання реєстрації платником ПДВ, залишок коштів на електронному рахунку перераховується до бюджету

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

У разі оренди складу для зберігання паливно-мастильних матеріалів, платником екологічного податку є орендар

Об’єктом і базою обкладення екологічним податком є, зокрема, обсяги й види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.