Рентна плата

Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства