Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного

Проценти на банківських рахунках оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

Ставка податку на доходи фізичних осіб на пасивні доходи до яких, зокрема, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках встановлюється у розмірі 18% до бази оподаткування.

На офіційному web-сайті ДФС України оприлюднено проект наказу МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)»

На офіційному web-сайті ДФС України  (www.sfs.gov.ua) в підрозділі «Діяльність / Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / 2016 рік» розміщено проект наказу МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна

Державне підприємство може подати уточнюючий Розрахунок частини чистого прибутку (доходу)

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають до фіскальних органів Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у строк, передбачений для подання

При реєстрації в ЄРПН двох податкових накладних на одну поставку складається розрахунок коригування до помилкової податкової накладної

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми

Дата проведення контрольованої операції

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є - господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами; - зовнішньоекономічні господарські операції з

Підприємці - платники єдиного податку 1 - 3 груп з доходом до 1 млн. грн. РРО не застосовують

Реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн. гривень.

Податковий календар

 15 липня, п’ятниця,   останній день подання:   - звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень 2016 року (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;   - довідки про

Платники податку на прибуток за малоцінними необоротними матеріальними активами податкові різниці не визначають

З метою бухгалтерського обліку для визначення об'єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, і передбачене групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та самостійне установлення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних

Якщо викрадення основних засобів підтверджується відповідно до законодавства, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються

У разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок

Перелік адміністративних послуг розміщений на офіційному веб-порталі ДФС України

Перелік адміністративних послуг, що надаються фіскальними органами, розміщений на офіційному веб-порталі ДФС України (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.

З 1 липня 2016 року податком на доходи оподатковуються пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів

Починаючи з 1 липня 2016 року пенсії (включаючи суму їх індексації) або щомісячне довічне грошове утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, підлягають

Чи є дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта громадянина України, підтвердженням достовірності реєстраційного номера?

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (Картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта

Чи необхідно платнику подавати декларацію з туристичного збору, за звітні (податкові) періоди, протягом яких господарська діяльність не проводилася?

     У разі, якщо платником збору господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, то податкова декларація з туристичного збору за такий звітний (податковий) період не подається.

Які терміни подання податкової декларації та сплати туристичного збору?

     Податкова декларація туристичного збору подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.