У яких випадках здійснюється перереєстрація неприбуткової організації?

У яких випадках здійснюється перереєстрація неприбуткової організації?

До податкового органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до п. 6 Порядку від 13.07.2016 № 440, у разі:
- зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації,
- внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація).
Така Заява та копії документів повинні бути подані:
- протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін,
- а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, - протягом 30 календарних днів з моменту виникнення вище зазначених обставин.
Пунктом 6 Порядку №440 встановлено, що для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій неприбуткова організація повинна подати до податкового органу:
- реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з дод. 1 до Порядку №440 і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів), а житлово-будівельні кооперативи - також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом;
- неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, подають також засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі її установчих документів.
Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) в один із таких способів:
- особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів;
- державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі.
Якщо неприбуткова організація після внесення змін до установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє) не подала до податкового органу реєстраційну заяву з позначкою «зміни» протягом вище зазначених термінів, то застосовується штраф у розмірі 1020 грн.
У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року неприбутковою організацією, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, застосовується штраф у розмірі 2040 грн. (п. 117.1 ст. 117 ПКУ).
Отже, неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни» у разі:
- зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації,
- внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).
При цьому:
- інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району,
- або про зміну керівника такої організації оновлюється в податкових органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Зазначений порядок визначений п. 6, п. 8, п. 14 «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» затверджено постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.
[justify][/justify]