Підстави відмови у видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Підстави відмови у видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Рішення про відмову у наданні кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки адміністратор реєстрації приймає у разі:
– відсутності документів, необхідних для ідентифікації та реєстрації;
– відсутності у заявника/відповідальної особи документів, які засвідчують її особу та повноваження;
– подання неналежно засвідчених копій документів;
– подання документів/копій документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст (фото) неможливо прочитати (розпізнати);
– невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника;
– ненадання контактного номеру телефону та діючої електронної адреси;
– ненадання запитів на формування кваліфікованих сертифікатів заявником або відповідальною особою (для установ);
– відсутності захищених носіїв особистих ключів для генерації особистих ключів у заявника на момент реєстрації;
– з інших обґрунтованих підстав.
У разі відмови в реєстрації, на вимогу заявника, один примірник реєстраційної картки з додатками та позначкою адміністратора реєстрації про відмову із зазначенням підстав повертається заявнику, а другий з такою ж позначкою залишається у ВПР. Додатково, адміністратор реєстрації може долучити копію документу, на підставі якого було відмовлено у реєстрації
Зазначена норма передбачена п. 5.3 Витягу з Регламенту роботи
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (http://acskidd.gov.ua/reglament).