Нова облікова ставка НБУ

При нарахуванні пені застосовується нова облікова ставка НБУ

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема, фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (п. 111.2 ст.111 Податкового кодексу України, далі - ПКУ).
Пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки (пп.14.1.162 ПКУ).
Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження, при нарахуванні суми грошового зобов’язання:
- визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки згідно пп.129.1.1 ст.129 ПКУ;
- визначеного у випадках, не пов’язаних з проведенням податкової перевірки (пп.129.1.2 ст.129 ПКУ);
В таких випадках пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.
При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ст.129 ПКУ.
В такому випадку, пеня нараховується за кожний календарний день прострочення його сплати, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.
Відповідно п. 129.5 ст.129 ПКУ зазначений розмір пені застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов’язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється відповідним законодавством.
Отже, при нарахуванні пені з 13 липня 2018 року варто врахувати, що діє нова облікова ставка, яка рішенням Правління НБУ від 12.07.2018 №443-рш «Про розмір облікової ставки» з 13.07.2018 була підвищена до 17,5 % річних (попередній розмір облікової ставки на рівні 17 % застосовувався з 02.03.2018).