Оподаткування подарунків, що не перевищують 800 грн

В 2017 році вартість подарунків, що не перевищують 800 грн., не оподатковуються податком на доходи і військовим збором

Податком на доходи фізичних осіб не оподатковується вартість подарунків у межах 50 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.
У 2017 році така сума, становить 800 гривень на місяць.
Отже, якщо в цьому році вартість подарунка, який надається роботодавцем працівнику, не перевищує 800 грн, то його вартість не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
У Податковому розрахунку за формою №1ДФ вартість подарунків, які не оподатковуються податком на доходи, відображається за ознакою доходу «160».
У разі якщо вартість подарунка перевищує 800 грн, то сума такого перевищення оподатковується за ставкою 18%, як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Податкового кодексу, та відображається у податковому розрахунку за формою N 1ДФ за ознакою доходу "126".
Крім того, сума перевищення, як додаткове благо, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%.
Зазначена норма застосовується тільки у разі надання подарунків у натуральній формі.
Зазначена норма визначена пп.165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу України.