Затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

Міністерством фінансів України наказом від 27.09.2017 року №811 затверджено «Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій».

Узагальнюючі податкові консультації затверджуються наказом Мінфіну та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом п'яти календарних днів з дня їх надання.
Узагальнюючі податкові консультації не є нормативно-правовими актами.
Узагальнюючі податкові консультації надаються:
- за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;
- у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Узагальнююча податкова консультація має містити:
- тему консультації;
- визначення податку, збору, обов'язкового платежу, питань їх адміністрування, щодо яких надається консультація;
- опис питань, що порушуються;
- посилання на конкретні норми законодавства, щодо яких надається консультація;
- обґрунтування застосування норм законодавства;
- стислий висновок за результатами аналізу щодо практичного застосування норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган.
Узагальнююча податкова консультація є чинною до моменту визнання наказу Мінфіну про її затвердження таким, що втратив чинність, або скасування судом такого наказу Мінфіну.
Не може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.