Податок на додану вартість

Податок на додану вартість. Якщо кошти отримано помилково.

Відповідно до підпунктів «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митний території України, згідно зі ст..186 зазначеного Кодексу.
При цьому датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку-дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
- дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг –дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Отже, при отриманні на поточний рахунок коштів, помилково перерахованих контрагентом (не як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню), податкові зобов’язання платником податку не нараховуються та відповідно податкова накладна не складається.