Податок на прибуток підприємств

Подання звітності у разі втрати неприбутковості

Відповідно до положень пп..133.4.3 п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу у разі недотримання неприбутковим підприємством, установою, організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.
ДФС рекомендує подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду-липня 2017р. у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.