Податок на додану вартість

Оскарження відмови у реєстрації ПН

Кабінетом Міністрів України затверджено порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Зокрема, порядком передбачено, що розгляд скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється комісією ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну України.
Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. У разі коли останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п.102.6 ст. 102 Податкового кодексу.
Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії ДФС, оскаржені платником податку в судовому порядку.
Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п.2001.3 ст.2001 Податкового кодексу.
(Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. №845).