Що перевіряють під час камеральної перевірки

Що перевіряють під час камеральної перевірки

Порядок проведення камеральної перевірки визначено ст..76 Податкового кодексу, п.76.1 якої передбачено, що камеральну перевірку посадові особи контролюючого органу проводять без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.
Перелік функцій контролюючих органів, у тому числі функції проведення перевірок, визначено ст.. 191 Податкового Кодексу .
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
При цьому згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов»язкова.