Податок на прибуток підприємств

Установчі документи ОСББ

Згідно зі ст..7 Закону України від 29.11.2001 р.№2866-III) статут ОСББ складається відповідно до Типового статуту, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. №141, який містить положення щодо:
- утворення в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації, а саме Законом №2866;
- заборони розподілу отриманих ОСББ доходів або їх частини серед співвласників, працівників, працівників об»єдання, членів органів управління та інших осіб.
При цьому при вирішенні питання відповідності установчих документів організації вимогам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу необхідно досліджувати установчі документи в цілому, а не окремі пункти установчих документів та враховувати принцип привілеювання змісту над формою. У разі утворення ОСББ в порядку, визначеному Законом №2866, складання статуту ОСББ відповідно до Типового статуту, а також відповідності ОСББ вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, таке ОСББ може бути включено до Реєстру неприбуткових установ і організацій.
(Лист ДФС України від 13.06.2017 р. №15151/7/99-99-12-02-04-17)