Підтвердження витрат

Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, регулюється положеннями ст. 178 Податкового кодексу.
Згідно з п. 178.6 цієї статті фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга) та мати підтвердні документи щодо походження товару.
Форму Книги та Порядок її ведення затверджено наказом №481, згідно з яким передбачено, що Книга ведеться за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід. На підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.
У графі 5 Книги записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані зі здійсненням діяльності.
Наказом №481 визначено, що документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт послуг.