Витрати на виплату пільгових пенсій

Податок на прибуток

До складу витрат включаються фактичні виплати, які відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та забезпечень на виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах працюючих і непрацюючих співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними 60 років, сформованих до 01.01.2015 р. відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.
(Лист ДФС України від 24.04.2017 р. №3/6/99-99-15-02-02-15/ ІПК)